Bæredygtighed

Vi sætter ambitionerne om bæredygtighed højt

Bæredygtighed og vækst er for os to sider af samme sag. Og vi har stor fokus på bæredygtighed i hele organisationen. Bæredygtighed er for Anlægsgartner Gottlieb både et spørgsmål om social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed.

Det handler både om hele tiden at have nysgerrighed og indsigt til at se nye veje og skabe innovation, både for mere klimavenlige løsninger i arbejdsprocesserne, at anvende nye og mere bæredygtige produkter, men også en ansvarlig tilgang til trivsel og sundhed både for medarbejderne på pladsen og de borgere, der senere skal bruge området. Og vi sætter altid konkrete handlinger bag ambitionerne.


Vi kører elbiler, hvor det er muligt,
og vi indretter vores skurvogne på pladserne,
så de belaster klimaet mindst muligt.
For eksempel med solceller og grønne tage.

Anlægsgartner Gottlieb A/S agerer samarbejdspartner med rådgiver og bygherre for at skabe de bedste vilkår for en ansvarlig økonomisk vækst skabt på bæredygtige og klimavenlige løsninger.

Vores erfaring er, at et stærkt fællesskab af fagfolk med daglig kommunikation og samarbejde på tværs af vores afdelinger giver de bedste vækstbetingelser for effektivitet. Det betyder, at vores kunder kan regne med, at der er et aktivt samspil imellem vores faggrupper, fra anlægsgartner til landmåler og kloakmester.

Vi har med ansættelsen af en chef for biodiversitet og bæredygtighed styrket hele det tværfaglige samarbejde i organisationen, så vi hele tiden kan tilbyde vores kunder den mest bæredygtige løsning på aktuelle projekter, og vi efteruddanner løbende den samlede medarbejderstand indenfor området.
Link til nyhed om workshop med arkitema – hvor og hvad er det ?

 • LAR løsninger

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud

  Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på km@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.

  Som standart er chefen for biodiversitet og bæredygtighed fast tilknyttet rådgiver på alle større projekter, og vore kunder tilbydes løbende et bæredygtighedsoplæg, hvor vi kommer med bud på, hvordan en grøn optimering kan foretages.

  Vi skal passe på vores klode og vores miljø. Så enkelt er det!
  Som fagfolk med lang erfaring i at arbejde med i og i naturen, skal vi gå forrest.
  Det gælder både i det rådgivende og udførende led af vores organisation.

  – Thomas Gottlieb, adm. direktør

  Vi har fokus på at begrænse brugen af naturressourcer som for eksempel grus og olie ved at bruge mere el og anskaffe flere batteridrevne og ergonomisk korrekte maskiner, som kan mindske belastningen ved anlæg både for medarbejdere og miljøet. Vores vognpark og biler udskiftes løbende mod biler og maskiner, der bruger mere miljøvenlig brændstof, ligesom vi har indført en tomgangspolitik, der betyder at ingen maskiner kører unødvendigt. Vi anvender hverken pesticider eller sprøjtemidler, udover ved invasive arter, og vores afdeling for grøn drift har i dag en lang erfaring med mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Vi forestår også med rådgivning om biodiversitet på selve anlægget, så drift og vedligehold nedbringes.

  Vi har oprettet en komplet grøn service-enhed, hvor alle maskiner kører på el, og hvor det lave C02-aftryk dokumenteres.

  Ved kloak- og entreprise-projekter anbefaler vi punktgravning og strømpeforing, hvor det er muligt, så vi så vidt muligt undgår naturforstyrrende graveprojekter. Vi har fokus på affaldshåndtering og CO2 udledning herunder også jordkørsel og genanvendelse af materialer som grus, jord og byggeaffald.

  Vi tilstræber at skabe de mest klimavenlige løsninger indenfor

  • Grønne tage og LAR løsninger
  • By- og Gårdmiljøer

  Trafiksanering

  • Drift og anlæg af grønne områder
  • Regnvandsopsamling, regnvandssikring- og afledning mv.
  • Kloakker – affaldshåndtering

  Vi har dagligt fokus på at udvikle firmaet og medarbejderne i retning af bæredygtige og klimavenlige løsninger.

  Vi arbejder for at reducere den negative miljøbelastning ved at skabe flere grønne miljøer, LAR løsninger og -grønne tage.


  Der er konkrete handlinger bag vores bæredygtighedsambitioner hos Anlægsgartner Gottlieb A/S.

  Biodiversitet og grønne løsninger: Skab plads og rum til grønne oaser 

  Trivsel og bæredygtighed er for os altid et naturligt valg. Og der findes mange muligheder for at skabe grønne oaser i anlæg. Vores arboristafdeling og team af anlægsgartnere er specialiserede i at indtænke vilkår, der gør det muligt for eksempel at bevare eksisterende gamle træer, genoprette naturområder eller etablere ny beplantning.

  Målet er at skabe grønne åndehuller til glæde for mennesker, insekter og dyreliv også i uderum med trafik og færdsel. Vi arbejder med grønne tage, levende mure og vækstarter, der kan overleve og trives, selv i befærdede områder, der kan præges af saltning, tung trafik mm

  Til Biodiversitet skal der også indarbejdes rådgivning om planter og plantesammensætninger ud fra jordbundsforhold, lysforhold og til at fremme biodiversiteten.

  Læs mere om biodiversitet her

  Kim Mundberg
  Kim Mundberg
  Salgs- og driftsdírektør – Entreprise og kloak
  Fagligt ansvarlig kloakmester
  Michael Thrysøe
  Michael Thrysøe
  Produktionsleder – Entreprise
  Nadja Hansen
  Nadja Hansen
  Driftsassistent – Entreprise

  Sjælland

  Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

  +45 46 41 44 42

  Få et uforpligtende tilbud på kloakservice

   Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på km@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.