Jord -og gravearbejde

Anlægsgartner Gottlieb A/S udfører alt inden for anlægsarbejde: jordarbejde, gravearbejde, landskabsarbejde – specielt gravearbejde ved nybyggeri og anlæg.

Når et område, f.eks. et fladt jordområde, skal anlægges med bakker eller kurver, kræver det stor præcision og faglig viden om gravearbejde, jordarbejde, anlæg og nybyggeri. Jord- og terrænarbejdet er nemlig afgørende for, at de kommende planter og træer trives, og for at belægningerne bliver optimale.

Jordarbejdet, gravearbejdet og landskabsarbejdet er det grove arbejde, hvor vi går helt i dybden med de store maskiner. Det er de opgaver, der kræver gravearbejde og håndtering af jord. Det kan både være arbejde med kloak, anlæg af nye græsarealer eller etablering af bakker og volde. Jord- og gravearbejdet omfatter opgravning, udgravning samt terrænregulering.

Projektering og planlægning af grave- og jordarbejde

Her hos Anlægsgartner Gottlieb A/S udfører vi altid gerne jordarbejde og terrænarbejde for større virksomheder, regioner og kommuner og for foreninger i København, Roskilde og over hele Sjælland.

Vi udfører både projektering og planlægning af gravearbejde, jordarbejde og anlægsarbejde. Vi rådgiver både om gravearbejde ved nybyggeri og anlæg af landskaber. Inden vi påbegynder jeres projekt giver vi naturligvis grundig og professionel rådgivning.

Vi har omfattende erfaring med produktion af udbudsmaterialer, der kan indgå i større projekteringsudbud.

Gravearbejde

Gravearbejde kræver planlægning og forundersøgelser. Hos Gottlieb forstår vi at tage hensyn til jordforhold og installationer i jorden, så gravearbejde ved nybyggeri og anlæg eller andet jordarbejde ikke betyder produktionstab eller unødvendige gener for borgere eller beboere.

Vi har den rigtige maskinpark til gravearbejdet og vi kan supplere med gravearbejde udført i hånden, hvor det er påkrævet. Sikkerheden er altid i orden i alt vores gravearbejde.

Vi anbefaler, at I hyrer en professionel partner som os til alt gravearbejde ved nybyggeri og anlæg, fordi vi laver forundersøgelser, som har betydning for sikkerheden og sundheden ved gravearbejdet og dermed undgår arbejdsulykker, fald og nedskridning af jord ved grave- og anlægsarbejdet. Samtidig får I ekspertisen på jordkvalitet i forbindelse med kommende beplantning, der betyder meget for jeres nybyggeris og anlægs finish.

Vi udfører også udgravning og andet anlægsarbejde i forbindelse med rendegrave til forsyningsledninger, rør og kabler.
Anlægsgartner Gottlieb A/S tilbyder professionel entreprise på gravearbejde ved både nybyggeri og anlæg. Vi projekterer og planlægger grave- og jordarbejdet for jer.

Jordarbejde

Bortkørsel og bortskaffelse af jord. Vi har grab og lastbiler, så vi kan klare jordarbejde med afgravning af muld og bortkørsel af dette. Vi klarer også jordudskiftning, hvis jordens bæreevne eller kvalitet er for dårlig eller, hvis der er tale om forurenet jord.

På f.eks. tidligere og nuværende militær- og industrigrunde kan jorden være kemisk eller biologisk forurenet af tidligere brugere eller efter f.eks. trafikuheld. Vi har kompetencerne og erfaringerne til at udføre jordarbejde med forurenet jord i klasse 0 – 4, samt specialforurenet jord.

Jordarbejde er mere end at flytte jord. Vi tager os af hele processen omkring oprensningen af jordforureningen. Vi sørger for jordprøver, jordanalyser, køresedler og obligatoriske anmeldelser til JordWeb. Vi kører altid forurenet jord lovligt og sikkert til nærmeste godkendte affaldsdeponi afhængigt af jordens forureningsgrad.

Byggemodning. Vi tilbyder entrepriseløsning på landskabsarbejder, på byggemodning af arealer og på byggemodning ved opførelse af nybyggeri.

Ved byggemodning til nybyggeri kan vi gøre klar til støbearbejdet. Vi graver ud og laver bundopbygning, så fundamentet er i orden for det videre anlægsarbejde.

Vi er herudover førende på anlæg af kloak og har flere erfarne kloakmestre i vores medarbejderstab.
Ved at kombinere en autoriseret anlægsgartner med en autoriseret kloakmester, har vi en helt unik muligheder for at blive jeres totalleverandør, når det gælder alt, der foregår i og på jeres udendørsområder.

Ring endelig og spørg, hvordan vi kan hjælpe med jeres gravearbejde og jordarbejde eller indhent et tilbud online.

Kim Mundberg
Kim Mundberg
Salgs- og driftsdírektør – Entreprise og kloak
Fagligt ansvarlig kloakmester
Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise
Nadja Hansen
Nadja Hansen
Driftsassistent – Entreprise

Sjælland

Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

+45 46 41 44 42

Få et uforpligtende tilbud på din anlægsopgave

    Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på km@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.