Anlægsgartner

Anlægsgartner Gottlieb forestår anlæg og entrepriseopgaver i alle skala. Vi har lang erfaring i at samarbejde med rådgivere, kommuner, ejendomsselskaber og boligforeninger. Og vi udfører en bred vifte af entreprise- og anlægsopgaver, som både hoved-, total eller fagentreprenør.

Vi udfører opgaver indenfor:

– Nyanlæg
– Renovering af eksisterende anlæg
– Klimatilpasning og LAR-løsninger
– Trafiksanering
– By- og gårdrum
– Pleje og vedligehold
– Kloak- og brøndarbejde
– Jord- og gravearbejder

Vores medarbejderteam består af faguddannede anlægsgartnere, rørlæggere, regnvandskonsulenter, jordbrugsteknologer, ingeniører, landmålere, landskabsarkitekter og entreprenørmekanikere. Vi er autoriseret kloakmester og medlem af Danske Kloakmestre, samt Dansk Industri.

Kontakt os i dag for tilbud på en anlægsgartner

Anlægsgartner København
Anlægsgartner Roskilde

Med den brede skare af faglige profiler gør, at vi kan tilbyde vores kunder en troværdig samarbejdspartner, som kan løse den samlede opgaveportefølje. Når anlægsopgaven er løst, kan vi efterfølgende hjælpe med grøn drift.

(Link til vedligehold)

Høj kvalitet i alle opgaver
Kvalificeret rådgivning af fagfolk og specialister
Klimasikre løsninger
Grønt aftryk
Samarbejde og dialog
Kvalitetssikring og grundig dokumentation

Specialopgaver

Ikke to opgaver er ens. Anlægsgartner Gottlieb udfører gerne specielle anlægs-og entrepriseopgaver, der har specifikke krav til materialer mv. Det kan være særlige ønsker i forhold til natursten fra et særligt stenbrud, eller særlige krav til præcision eller konstruktion.

Vi har nøje udvalgt en række underleverandører, som alle lever op til de krav om kvalitet og service, I er garanteret hos os.

Desuden har vi hele tiden fokus på at indtænke løsninger med bæredygtighed og biodiversitet. Spørg vores team af specialister, som kan rådgive indenfor området.

(link TIL ENTEN BÆREDYGTIGHED ELLER bIODIVER / ELLER BEGGE)

En kompetent medspiller

Anlægsgartner Gottlieb A/S er en kompetent virksomhed som medspiller inden for nicherne regnvandshåndtering, stormflods-og højvandssikring. Vi agerer samarbejdspartner med rådgiver og bygherre for at skabe de bedste rammevilkår for en ansvarlig økonomisk vækst skabt på bæredygtige og klimavenlige løsninger.

Vores erfaring er, at et stærkt fællesskab af fagfolk med daglig kommunikation og samarbejde på tværs af vores afdelinger giver de bedste vækstbetingelser for effektivitet. Det betyder, at vores kunder kan regne med, at der er et aktivt samspil imellem vores faggrupper, fra anlægsgartner til landmåler og kloakmester.

Samarbejde, dialog og projektstyring

Vi afsøger altid løsninger, der efterlader så lille et aftryk på naturen og klimaet som muligt. Vores fagfolk lang erfaring i at finde de mest bæredygtige løsninger på det enkelte projekt, fx med nedbringelse af Co2 aftrykket og en høj grad af anvendelse af genbrugsmaterialer. Det kan også være alternative løsninger, som fremtidssikrer områder mod stigende nedbør og klimaforandringer. Vi arbejder med permeable belægninger, LAR og skybrudssikring. Og vi arbejder med beplantning og anlæg ud fra et fremtidsperspektiv, der sikrer anlæggets livstid – også i en tid med klimaforandringer.

Der er altid fokus på en konstruktiv dialog og samarbejde mellem bygherre og rådgivere.

Såfremt det ønskes, har vores team lang erfaring i projektstyring og koordineringen med underleverandører, samt kommunikation med offentlige myndigheder, indhentning af tilladelser, data mv., før anlægsarbejdet indledes.

Kvalitetsledelse – tryghed for vores kunder

Med et grundigt forarbejde sikres vore kunder, at opgaverne afleveres til tiden, minimering af risiko for fejl og overholdelse af budgettet. Alt dokumenteres både før, under og efter udførelse af arbejdet, således at der er tryghed og sikkerhed for arbejdets kvalitet.

Vi benytter både maskinstyring og totalstation i vores digitale kvalitetsstyring. Inden arbejdet påbegyndes sikres korrekt afsatte koter og koordinater i henhold til udbudsmaterialet. Og før aflevering benyttes totalstationen, hvor vore landmålere gennemgår højde og mængder på befæstelser. Alle beregninger afleveres i en samlet Kvalitetssikringsrapport til Bygherre.

Alt vores digitale kvalitetssikring på pladserne, foregår igennem Ikontrol, hvor alle modtage-, proces-, og slutkontroller, samt afvigelsesrapporter er samlet. Det gør det nemmere at sagstilpasse kontrolplaner til det enkelte projekt. Ikontrol gør kvalitetssikring let tilgængeligt for vores medarbejdere i marken og for vores kunder.

Michael Deleuran
Michael Deleuran
Afdelingschef for Service og vedligeholdelse

Sjælland

Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

+45 46 41 44 42

Få et uforpligtende tilbud på din anlægsopgave

    Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på md@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.