Vi prioriterer biodiversitet

Hos Anlægsgartner Gottlieb er det grønne ikke kun beplantning, men også en tilgang og vi sætter vi en stor ære i at holde os opdateret på udviklingen inden for biodiversitet og bæredygtige løsninger. Vi har hele tiden fokus på at opsøge den nyeste viden og udvikle vores kompetencer og vores målsætning er at være blandt branchens mest veluddannede i inden for området.

Efteruddannelse af medarbejdere i biodiversitet
Hos Anlægsgartner Gottlieb efter- og videreuddanner vi løbende vores medarbejdere i, hvordan der bedst tager hensyn til natur, klima og biodiversitet på vores projekter. Det gælder alle arbejdsprocesserne ift. både anlæg og kloakarbejder, beplantning, grøn pleje og drift.

Beplantningsløsninger der øger biodiversitet
Når vi skal rådgive og vejlede vores kunder om løsninger inden for beplantning og anlæg, så gør vi det gerne med fokus på biodiversitet. Vi rådgiver om varierede terrænforhold og områdets potentialer og hjemmehørende plantearter.

Vi deler af vores viden om særlige arter, der tiltrækker insekter, dyr og fugle, og idéer til, hvordan der integreres ’vilde’ områder med fx engblomster.

Biodiverse tiltag:

  • Udgangspunkt i eksisterende terræn
  • Beplantning med hjemmehørende og naturlige arter
  • Bekæmpelse af invasive arter
  • Grønt drift og pleje
  • Rig og bred beplantning
  • ´Vilde´ områder

Grøn drift og pleje
Når vi hos Anlægsgartner Gottlieb rådgiver og anlægger biodiverse udeområder, så er den en med helhedsorienteret tilgang, hvor biodiversitet tænkes ind i både anlæg, beplantning, drift og pleje.  Det gør vi ved at tage udgangspunkt i de enkelte arealers forhold som jordbundsforhold, lysforhold, terræn og beskaffenhed. Hvilke arter er naturligt forekommende, og hvad der er muligheder for. Vi indgår også i tæt dialog med kunden om fx muligheder at lade særlige områder gå fri af græsslåning men satse på mosaikklip ved fund af arter i græsarealer. Alternativt lade dem fremstå mere vilde med engblomster, kvas, sten og stammer fra områdets træer

Hvad er biodiversitet
Biodiversitet defineres som variation i arter og økosystemer. Når vi arbejder med at øge biodiversiten, så er det noget, der har en enorm stor betydning for vores fælles klima og trivsel og som gør en positiv forskel for naturen med omsorg for økosystemer og variation af arter.

Når vi hos Anlægsgartner Gottlieb arbejder med biodiversitet, så forholder vi os både til de eksisterende terrænforhold og hvordan man kan variere dem for at øge biodiversiteten. Vi ser på de grønne miljøer, hvilke naturligt tilhørende plantearter, der kan styrkes og etableres, og hvilke eventuelle invasive arter, der skal holdes nede for ikke at have en negativ indflydelse på biodiversiteten. Vi trækker også på vores viden om, hvilke arter og beplantning der skaber en rig og mangfoldig biodiversitet, og hvordan vi kan skabe områder, der også i driften har omsorg for naturen og klimaet.

Anne-Sofie Friis Helmersen
Anne-Sofie Friis Helmersen
Chef for bæredygtighed og biodiversitet

Sjælland

Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

+45 46 41 44 42

Få et uforpligtende tilbud

[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]