Rottebekæmpelse i København og omegn

Har du oplevet tegn på rotter i kloak eller rør? Så bør du reagere straks! Det er ofte skader på kloaksystemet, der er årsag til udfordringer med rotter.
Hos anlægsgartner Gottlieb har vi mange års erfaring som rottebekæmpere, og vi er særligt kompetente til at bekæmpe og forebygge mod rotter. Vi udbedrer skader på kloak og rørsystemer og fjerner årsagen til rotteproblemet. Derudover kan vi forebygge mod rotter ved blandt andet at sætte fælder op. Vi bruger både almindelige rottefælder og automatiske, de såkaldte intelligente fælder, til effektiv rottebekæmpelse.

Vi har stor viden om rotter og kloakering. Derfor kan vi hjælpe dig med både rottesikring og effektiv rottebekæmpelse i København. Ring til os på +45 46 41 44 42 eller kontakt os her.

Hvad er tegn på rotter?

Rotter lever især i kloaksystemer, og de kommer typisk op og ind i ejendomme, når der er et brud på et kloakrør. Rotter kan forårsage store skader på kloak og rør, hvilket kan kræve omfattende renoveringer af hele kloaknettet. Derfor er det vigtigt, at du reagerer, hvis du ser tegn på rotter, så det ikke udvikler sig til en rotteplage.

En rotte kan klemme sig gennem en åbning på kun 2 cm og er en aktiv gnaver. Når rotter færdes, efterlader de ofte synlige tegn, som afslører, at der er rotter.

Typiske tegn på rotter kan være:

 • Gnavede huller i vægge
 • Rotteekskrementer
 • Huller i jorden
 • Kradse- og pibelyde fra lofter, vægge eller under gulve
 • Lugtgener: en lugt af kloak indendørs

En rotte er af natur sky og kommer mest frem, når det er mørkt. Når rotter yngler, bygger de ofte reder og søger ud af kloakkerne. Hvis du ser en rotte, når det er dagslys, kan det være et tegn på, at der er et alvorligt rotteproblem.

Bestil rottebekæmpelse i København på +45 46 41 44 42 eller kontakt os her

Tiltag ved rottebekæmpelse

Rotter er i de senere år blevet et større og større problem, og især i byer som København er antallet af rotteanmeldelser steget. Rotter i kloakkerne finder hurtigt frem til defekter i afløbs- og rørsystemer, og da de er dyr, der formerer sig hastigt, er det nødvendigt med både forebyggelse og effektiv rottebekæmpelse. En rottehun kan få tre til fem kuld på et år med op til 12 unger pr. gang.

Hos anlægsgartner Gottlieb kan vi foretage en tv-inspektion for at afsløre rotteproblemer i kloaksystemet. Med et stikkamera kan vi præcist undersøge, om der er rotter I kloakken, og om der er skader på rør. Læs mere om tv inspektion her.

 • tv inspektion kloak københavn & sjælland
 • tv inspektion
 • tv inspektion kloak

Få et uforpligtende tilbud på tv-inspektion & rottebekæmpelse

  Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på km@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.

  Eksempler på rottebekæmpelse i København

  København har oplevet en stigning på over 30 procent i anmeldelser af rotter de seneste 10 år. Også her skyldes problemet især defekte kloakledninger, som skal renoveres.
  Alle grundejere, uanset om du er privat eller erhverv, har ifølge Miljøstyrelsen pligt til at sikre sin ejendom mod rotter. Når det gælder rotter, er det vigtigt at indsatsen omfatter både:

  – Forebyggelse mod rotter og
  – Rottebekæmpelse

  Med begge dele gør du en aktiv indsats for at bekæmpe rotteproblemer.

  • tv inspektion kloak
  • tv inspektion
  • tv inspektion kloak københavn & sjælland

  Pris på effektiv rottebekæmpelse i København

  Få sikret ejendommen mod rotter. Det kan betale sig at forebygge mod skadedyrene ved f.eks. at sikre med rottespærrer og renovere kloak- og rørsystemer. Rottebekæmpelse skal foretages af autoriserede rottebekæmpere, og derfor kan du trygt bruge os.

  Som boligejer eller ejendomsadministrator bør du være opmærksom på, at rotter udgør en smittefare. Man bør ikke selv røre en død rotte eller røre ved ting, som rotter har været i kontakt med.

  Det er vigtigt at få professionelle til at stå for rottebekæmpelsen, fordi vi har specialviden om metoder til bekæmpelse af rotter. En autoriseret rottebekæmper ved desuden, hvordan man håndterer rottegift, og hvordan man undgår, at rotterne udvikler resistens. Resistens mod gift kan nemlig gøre det besværligt at komme af med rotter på længere sigt.

  Hos anlægsgartner Gottlieb er vi både autoriserede kloakmestre og autoriserede rottebekæmpere. Det er din tryghed for, at vi udfører effektiv rottebekæmpelse.

  Bestil rottebekæmpelse i København med autoriserede rottebekæmpere fra Gottlieb.
  Vi dækker hele København og Sjælland.

  Kim Mundberg
  Kim Mundberg
  Driftsleder – Entreprise og kloak
  Fagligt ansvarlig kloakmester

  Sjælland

  Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

  +45 46 41 44 42

  Få et uforpligtende tilbud på tv-inspektion & rottebekæmpelse

   Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på km@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.