Projekbeskrivelse

Boligselskabet Sjælland, Karlemoseparken Køge

Nedgravning af skraldestationer og etablering af omfartsvej.
Adresse: Karlemoseparken, 4600 Køge.
Ingeniør: Boligselskabet Sjælland Byggeafd.
Sikkerhedskoordinator for bygherre: Anlægsgartner Gottlieb A/S Ingen arbejdsskader registeret i forbindelse med byggeriet.
Årstal: 2014 Entreprisesum: 1 mil.

Projektbeskrivelse:

• Rydning af skovareal for etablering af vendeplads.
• Nedgravning af 50 stk. skraldebeholdere af typen Molok Classic, leveret af Joca A/S.
Affaldsbeholderne er opdelt, så 5 forskellige typer affald kan sorteres (grønt, flasker, dagrenovation og papir). Efter nedgravning reetableres eksisterende belægninger. I forbindelse med nedgravning er dræn og kloak omlagt.
• Etablering af omfartsvej og vendeplads i SF-sten til skraldebiler for mulig tømning af beholderen.