Projekbeskrivelse

DSI Tranemosegård, Brøndby

Nedgravning af skraldestationer og etablering af omfartsvej.
Adresse: Rylemosen, Brøndby
Ingeniør: Birger Lund
Sikkerhedskoordinator for bygherre:
Anlægsgartner Gottlieb A/S Ingen arbejdsskader registeret i forbindelse med byggeriet.
Årstal: 2015 Entreprisesum: 0,5 mil.

Projektbeskrivelse:

• Nedgravning af 15 stk. skraldebeholdere af typen Molok Classic, leveret af Joca A/S. Affaldsbeholderne er opdelt, så 5 forskellige typer affald kan sorteres (grønt, flasker, dagrenovation og papir). Etablering af 10-12m2 Herrgårdsbelægning omkring stationerne, afgrænset af kantsten.