Råbrovej/Søagerskolen Egedal Kommune – trafiksanering

Trafiksaneringsprojekt udført for Egedal Kommune på Råbrovej i Smørum.

Adresse:
Råbrovej, 2765 Smørum.
Rådgiver: MOE
Årstal: 2015/16
Entreprisesum: 0,75 mil.

Projektbeskrivelse:

Færdselsforanstaltninger og afspærring
• Udarbejdelse og implementering af afspærringsplaner iht. gældende lovgivning.

Rydning
• Rydning af vejskilte til senere genmontering.
• Fældning og stubfræsning af rødder fra træer.
• Demarkering af eksisterende vejstriber.
• Skæring og opbrydning af kørebane asfalt til efterfølgende vejudvidelse.

Trafikforanstaltninger (helle)
• Opbygning af vejkasse til trafikhelle.
• Sætning af kløvede granitkantsten inkl. radier som kantafgrænsning af Trafikheller og langs vejudvidelse. Hellerne er belagt med Lys indisk chaussésten sat i beton, 15m2.

Jordarbejder
• Afrømning og bortskaffelse af vækstlag og råjord langs vejudvidelse.
• Muldudlægning og efterfølgende græsetablering langs vejudvidelse.

Kloakarbejde
• Udførsel af nye vejbrønde og vejkasse dræn efter vejudvidelse.

Belægning
• Opbygning af ny vejkasse ved vejudvidelse.
• Asfaltering af vejudvidelse med GAB 0, GAB 1 og AB inkl. tilslutningsfræsning.
• Etablering af nyt fortov ca. 80 meter m. Chaussésten imellem.
• Udførsel af vejstriber, skaktern, cykelsymboler spærreflader og kantlinjer.
• Udvidelse af skolens parkeringsplads med Sf-sten ca. 100 m2.

Skilte og inventar
• Færdselstavler monteret.
• 146 meter rørhegn monteret, som sikring af skolebørnenes færdsel mod vejen.