Projekbeskrivelse

Gyldenrisparken Miljø P-plader og gårdanlæg

Hovedentreprise udført for Lejerbo boligselskab (byggeafdeling).
Nyetablering af P-areal på over 3000m2. Gårdhave, plantearealer og fællesareal på ca. 2500 m2.

Adresse: Gyldenrisvej 4, 2300 København S
Ingeniør: Wissenberg
Landskabsarkitekt: Vandkunsten

Sikkerhedskoordinator for bygherre: Anlægsgartner Gottlieb Entreprise A/S
Ingen arbejdsskader registeret i forbindelse med byggeriet.

Landskabsarkitekt: Vandkunsten
Rådgiver: Wissenberg
Årstal: 2015-2016
Entreprisesum: 10 mil.

Projektbeskrivelse:

Rydning
• Rydning og fjernelse af eksisterende parkeringsarealer med 3000 m2 asfalt og bortkørsel af over 2700 ton forurenet jord klasse 2,3 og 4 jord.
• Udtagning af over 170 jordprøver for klassificering af forureningsgrad.
• Rydning af over 2000 m2 fliser, samt 100 m2 støttemur. Udgravning og fjernelse af muld, råjord og eksisterende bærelag. I alt 1500 tons i gårdhave.
• Rydning af inventar skraldespande, flagstænger, cykelstativer.

Jordarbejde
• Tilkørsel af ca. 1000 ton muld og rådjord til nye beplantningsarealer.
• Grubning af råjord inden udlægning af muld.
• Udlægning af 300 mm muld og 500 mm råjord på alle plantearealer.

Kloakarbejde
• Etablering af nyt regn- og spildevandssystem. Der afvandes af over 7000 m2 belægningsareal.
• Udskiftning af over 60 regnvandsbrønde med karm og dæksel.
• Tv-inspektion, rodskæring og pipline (no dig) af over 300 meter ledning med egen Tv-vogn og strømpeforingsbil.
• Levering og montering af 30 meter acodræn ved ramper og flaskeautomat.
• Tilpasning af ca. 30 stk. eksisterende riste og dæksler til nye belægningskoter.
• Levering og montering af 60 meter multiline acorende mellem nye Siennafliser og nordisk chaussesten.

Belægninger
• Udlægning af 5000 m2 bundsikrings og bærelags opbygning til parkeringsplads og i gårdhavemiljø.
• Levering og udlægning af 3000 m2 GAB 0, AB 8T slidlag og opstribning af parkeringsbåse.
• Afgrænsning af asfalt og belægningsarealer med fortovskantsten 12/15 ca. 150 meter.
• Gangarealer udført i 15x30x8 cm fliser og stiarealer gennem grønt områder er udført i slotsgrus (162 m2), afgrænset af bed kanter med 500×10 mm Cortensstål ca. 110 meter.
• I gårdrum er der anvendt specieldesignet Sienna fliser i 6 forskellige størrelse lagt og tilpasset i unikt lægge mønster. 300 x 300/600/900/1200mm x 100mm
600 x1200mmx100mm
900 x 900mmx100mm
900 x 1200mmx100mm
• Nye chausséstensbelægninger med 120 m2 Nordisk slidt chaussésten.

Pladestøbt trappe
• 166 meter trappe forløb udført som in situ støbt trappe i styrke mpa 30. Armering med Y 12 10×10 armeringsnet.
• Trinforkanter udført i ubehandlet stål 50×50 mm.
• Kota ledere udlagt pr. 3 meter for naturlig støbeskel mellem trinene.

Element Trappe
• Trappe på 10 trin udført i trappe elementer 400x1000x140mm sat i cementstabiliseret grus. Gelænder udført i galvaniseret stål.

Forhøjet bed kanter
• Specialdesignet bed kanter til projektet udført, som albertslundblok 30x30x60 i Sienna. Flere af blokkene er tilpasset med slids i elementet for parkering af cykel, i alt 110 meter.

Smedearbejde
• Stålkanter i ubehandlet står i varierende højder mellem 150 og 500 mm. Gods tykkelse 10 mm. I alt 210 meter.

Sokkel render
• Sokkel render fra Milford 200×200 mm i aluzink med perforerede huller i bunden. I alt 130 meter. Sat i drængrus for vandgennemtrængelighed til omfangsdræn.

Byrumsinventar
• Siddeplinte i lysbeton beklædt med Cumaru hårdttræ. 400x750x1800 mm. I alt 8 stk.
• Montering af pullerter (Veksø), flagstænger, cykelstativer (Veksø) og skilte i både gårdanlæg og på parkeringspladsen.
• Montering af skraldespande fra Veksø.
• Montering af 4 stk. nedfældbare pullerter (kan tåle påkørsel)

El-arbejde
• Nedgravning af 650 meter ny ledning inkl. trækrør.
• 3 stk. nye kabelskabe.
• Parkbelysning i gårdrum og maststandere på parkeringsarealer med nye forsyninger trukket. LED belysning på etableret siddeplinte trukket skjult i skinne under siddebeklædning.

Beplantning
• Solitærtræer bla. 21 stk sølvløn 16-18.
• 4000 stk. stauder i kombinationer med fokus på blomstring og farve.
• Plantning og opbinding af ca. 500 klatreplanter bla. Vildvin, Clemantis, Efeu mfl.
• Jorddækning med dækbark 40.