Haveforeningen Mirabelle – Etablering af ny kloakering

Adresse: Klausdalsbrovej 241, 2880 Bagsværd

Bygherre: HF Mirabelle

Landskabsarkitekt og rådgiver:
Anlægsgartner Gottlieb A/S

Årstal: 2019/2020

Entreprisesum: 3.5 mio.

Projektbeskrivelse:
Etablering af ny kloakering samt brugsvand i HF Mirabelle.

Byggeplads/Afmærkning:
• Indretning, drift og rømning af arbejdsplads
• Færdselsregulerende foranstaltninger

Rydning- og jordarbejder:
• Ryddet, bortskaffede og deponerede, planter, buskads, hegn, inventar og træer.
• Skæring og bortskaffelse af asfalt.
• Optagning og depotlægning af 110 m2. fortovsbelægning, SF-sten og græsarmeringssten.
• Nedlægning af gammel 20.000 l. tank ved sandfyldning.

Jordarbejder:
• Afgravning og depotlægning af 960 ton råjord/grus.
• Bortskaffelse 3240 ton forurenede jord.

Bundopbygning:
• 1710 ton stabiltgrus som vejareal.

Kloak

Afløbsledninger gravitation
• Leverede og nedgravet 120 meter Ø110 PP-rør og 500 meter Ø160 PP rør.
Afløbsledninger, tryk:
• Leverede og nedgravet 90 meter Ø90 PE.
• 140 meter styret underboring af Ø160.
• Installerede pumpebrønd inkl. SRO, Q = 0,15 l/s , løftehøjde 4 meter

Brugsvandsledninger:
• Leverede og nedgravet 200 meter Ø32 PE-rør, 320 meter Ø63 PE-rør, 320 meter Ø75 PE-rør og 30 meter Ø90 PE-rør ledninger for brugsvand.
• 59 stk. brugsvand målerbrønde Ø400 leverede, inkl. 5 meter stikledning samt tilkobling.
• 1 stk. fælles Ø1250 målerbrønd med dæksel Ø800.
• Monterede 3 stk. DN65 jordventil og 3 stk. DN100, inkl. komplet med dæksel.

Belægninger/Støttemur:
• SF-Belægningssten ved p-plads, fortovs- og græsarmeringssten i alt 150 m2.
• Udlægning og afrettede vejareal med 2800 m2. vaskede ærtesten.

Læs om vores kloakservice.