Hyltebjerg Kirkehave

Adresse: Ålekistevej 91, 2720 Vanløse

Bygherre: Hyltebjerg Kirke

Landskabsarkitekt og rådgiver: LoBe Landskab ApS

Årstal: 2020

Entreprisesum: 1,0 DKK mio.

Projektbeskrivelse:
Renovering af den eksisterende Hyltebjerg kirkehave. Der indgår ny belægning i gårdhaven sammen med beplantning af nye store træer og buske samt anlæg af korsformede bede og bænke. Det nye design blev inkorporeret med den eksisterende beplantning, for stadig at bevare den gamle stemning og tradition.

Byggeplads:
• Anstilling af maskiner, jernplader, afspærring

Rydning- og jordarbejder:
• Rydning af eksisterende asfaltbelægning inkl. 20 cm bærelag, 275 m2.
• Rydning af eksisterende flisebelægning, 75 m2.
• Rydning af eksisterende grusbelægning, 50 m2.
• Rydning af trådhegn, låger og ligusterhæk, 38 lbm samt bøgepur, 15 m2.
• Rydning af granitbelægning, 93 m2.
• Bortkørsel af beton og asfalt, 132 ton.
• Bortkørsel af forurenet jord klasse 0, 222 ton.
• Bortkørsel af forurenet jord klasse 2-3, 37 ton
• Bortkørsel af forurenet jord klasse 4, 47 ton.
• Træfældning samt opgravning af stød.

Afvanding og kloak:
• Etablering af snydebrønde, 2 stk.
• Etablering af sandfangsbrønde, 2 stk.

Belægninger/Støttemur:
• Etablering af bærelag samt udlægning af granitbelægning i halvforbandt, 248 m2.
• Chaussésten, kløvet Blå Rønne, som eksisterende granitbelægning, 160 m2.
• 25 cm stålkant omkring grusareal, 22 lbm.
• Sætning af kantsten i 10 cm kantsten beton, 23 lbm.

Beplantning:
• Etablering af muldlag samt plantning af bøgepur i 70 cm højde, 50 m2.
• Etablering af plantebed med buske inkl. muldlag, 50 m2.
• Plantning af slyngplanter inkl. plantehul og opbinding, 30 stk.
• Beplantning af æble, abrikos og egetræer Ø250-450 cm, 6 stk.

Etablering af græs:
• Udlæg af 30 cm muldlag samt udlægning af rullegræs, 250 m2.

Afmærkning / Inventar:
• Opsætning af kastanjehegn, højde 1.20 cm, 23 lbm.
• Korsformede højbede og bænke i højden 47 cm., i ubehandlet 8 mm stål, 15 stk.
• Træstubbe af eg i varierende højder 30-50 cm, 20 stk.
• Bålfad i cortenstål, Ø 100 cm.
• Træstammer, 4 m lange, Ø min. 500 mm, eg med bark, 2 stk.
• Opsætning af cykelstativ med 10 pladser.
• Installering af nye smedejernslåger og hegn i højden 1 meter, 5 lbm
• Spejlbassin Ø100, 8mm corténstål.
• Affaldsspand

Belysning:
• Klargøring til belysning (trækrør mm)