Projekbeskrivelse

Rockwool International

Hovedentreprise udført i Hovedentreprise for Rockwool International i forår 2013.

Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S
Areal størrelse: ca. 11.000m2.

Projektbeskrivelse:

Udgravning af fjernelse af forurenet jord til godkendt deponering.
Tilkørsel af ca. 3000 ton råjord og 1000 tons muldjord efter nedrivning af større fabriksområde. Herunder myndighedsgodkendelser og analyser.
Jordbearbejdning til græs og plantearealer.
Græs- og eng etablering.
Pleje og vedligeholdelse af arealerne siden forår 2013.
Etablering af bus-vendeplads i græsarmering med kantning af Albertslund kantsten omkring grønt område.
Sætning af løg og stauder omkring indgangsparti til reception.

Entreprisesum ca. 800.000 ex moms.